עמוד הבית
מי אנחנו
דבר המנהלת
תקנון בית הספר
תעודת זהות
מבנה בית הספר
חזון בית הספר
מכתבי הערכה ופרסומים
ארגון בית הספר
מנהלות המלרתים
חברי הנהלת בית הספר
מערכת הייעוץ
החינוך המיוחד
תכנון בקרה וניהול
מחנכים ויועצות
רכז מוגנות
מידע כללי
כתובות אימייל של צוות בית הספר
ניוזלטר - רבעון
נהלים
טלפונים פנימיים
זמני הסעות
סדר יום כללי
טפסים ואישורי הורים
מידע לעולים לכיתה ז
מידע לעולים לחטיבה עליונה
מרפאת בית הספר
מערכת המחשוב
הוראות בזמן רעידת אדמה
אתרי מקצועות הלימוד
הערכה חלופית
אומנויות
חינוך גופני
ספרות
היסטוריה
לשון
אזרחות
מתמטיקה
מדעים
גיאוגרפיה
תנ"ך
חינוך חברתי
מעורבות חברתית
אנגלית
מחשבת ישראל
מאגרי לימוד
מינהל וטכנולוגיה
פורטל התוכן החינוכי
פורטל התלמידים-אוח
מט``ח - ספרי לימוד
גלים
גלריות
יצירת קשר
יומן מבחנים ואירועים
לוח אירועים מאי 17
תהליך הכוון לחטע
כל המידע לקראת חט"ע
כלי הערכה לציונים
כלי הערכה לציונים
מסגרות
תכנית מל"א
תכנית מב"ר
הכיתות המקדמות
ספריה
ספרי לימוד תשע"ז
קטלוג
הספריה - מידע כללי
תקנון הספריה
מאגרי מידע
מועצת התלמידים
תכנית הפעילות החברתית
הודעות-ריכוז חברתי
מועצת תלמידים
פעילויות
נציגות הורית
חברי הנציגות
סיכומי ישיבות
חיים ברשת
גולשים בטוח
אשנ"ב
סכנות האינטרנט
אתר למידה בחירום
אתר למידה בחירוםכל הדפים

לוח אירועים ומבחנים - מאי 2017


 חודש מאי 2017

יום א'

יום ב'

יום ג'

יום ד'

יום ה'

 

 

 

1

אירועים:

יום הזיכרון לחללי צה"ל

2

יום העצמאות

3

יא' תגבור לכל השכבה  במתמטיקה

והחזרת מתכונות ,אין לימודים סדירים לשכבה

 

יא3 תגבור שיעור 2 במתמטיקה

 

החזרת מתכונות 2יב' מתמטיקה

 

תגבורים יב3 כלבנות ואזרחות:

כלבנות 1-3

אזרחות 4-5

 

תגבור יב2 כולם אזרחות שיעורים 1-3

 

תגבורים יב1,יב4 אזרחות:

יב4 שיעורים 5+6

יב1 שיעורים 1-4

 

יב' מתכונת מדעי המחשב החל משיעור 1

 

 

 

4

אירועים:

ביקור סנט לואיס משתתפים תלמידי ח' מצויינות של גלית פ.

שיעורים 7+8 י' הרצאה ע"ח כ"ח

מבחנים:

ז' מפמ"ר מדעים

ח1,מיקוד 2 ג"ג איריס וארי

ח2,3,מיקוד 1 תנ"ך ,מירי וליאורה

ח4 היסטוריה ארנון

ט3 אזרחות

ט4,ט5  הבעה

ט6 ספרות

י' אשכול ב'

מתכונות ובגרויות:

משיעור 1 מתכונת 2 יא' מתמטיקה  ואחריה סדנת פולין משעה 1330

בגרות ביולוגיה יב' 13:00

מתכונת אזרחות יב'3 שיעורים 1+2+3

 

יום שישי מתכונת יב' מדעי המחשב

 

יב' תגבורים:

פיזיקה שיעורים 1-4

מחשבת ישראל 1+2

שיעור 1 פסיכולוגיה יב'

 

תוספת יב3 מתמטיקה 5+6

 

יב2 כולם תגבור אזרחות שיעורים 4-6. יב1 שיעורים 2-4.

שיעורים 5+6 השלמות יב' חנ"ג

 

7

מבחנים:

מפמ"ר ז' מתמטיקה

בגרות יא3 תיב"ם פיזיקה טכנולוגית

 

אירועים:

חיסון כיתה ח2

יום מרוכז יב3 כלבנות עיוני שיעורים 1-3

תגבור יא' מתמטיקה שיעורים 7+8 והחזרת מתכונות

תגבורים יב' לפני מתכונת אזרחות-יפורסמו

 

8

אירועים:

ביקור סבים בשכבת ז' שיעורים 3+4

תגבורים :

שיעור 5 יא6 תנ"ך

שיעור 6 יא4

תנ"ך

תגבורים :

שיעור 5 יא1 א'+ב' לשון

שיעור 6 יא2ב' לשון

מבחנים:

ח' מתמטיקה

י' ספרות עבודה -

י3,י4,י5

היסטוריה י1,י2

בגרות:

כימיה יא'

10:00-13:00 כלבנות עיונית יב3

 

מתכונת:

אזרחות יב' למעט יב3 משיעור 3

צוות:

08:00-08:40 מורים חדשים עם יעל זכאי

9

אירועים:

תגבור יא' מתמטיקה שיעורים 7+8 לכל השכבה

מועד ב' חט"ב

 

 

 

מבחנים:

ז' אנגלית

ח' מיצ"ב פנימי שפת אם

ט1,3,6,מיקוד הבעה

ט4 תרבות ישראל

מתכונת 2 ביולוגיה יב' מעבדה

 

ריכוזים יב' מחשבת ישראל -שיעורים 1+2+6+8

 

תוספת שיעורים 4+5  יב' מתמטיקה

שיעור 6  יב3 תוספת מתמטיקה

 

שיעור 3 השלמות יב' מבחן חנ"ג

צוות:

08:00-08:40 מורים חדשים עם יעל זכאי

10

אירועים

שכבות ז-ח-ט למידה מחוץ לקופסא

י' לא לומדים לפני בגרות פנימית במתמטיקה

יא-יב לא לומדים לפני בגרות באנגלית

 

11

בגרות אנגלית יא-יב

בגרות פנימית י' מתמטיקה

אירועים:

שכבות ז-ח-ט למידה מחוץ

לקופסא

 

הקמת אוהל תרבות ח' בביה"ס

 

 

14

יום לימודים רגיל :

חיסון ח5

פעילות אוהל תרבות 2 כיתות ח' שיעורים 1+2

תיגבורים:

יב3 תוספת מתמטיקה שיעורים 1-3

תגבור שיעורים 2-4 פסיכולוגיה יב'

מבחנים:

י' תנ"ך שני שיעורים חוץ מי1 שלומי

יא2 תנ"ך

7+8 יא' תגבורי לשון ותנ"ך  ע"ח אנגלית.

 

מתכונת יא' מחשבת ישראל

 

החל מתאריך זה מערכת מיוחדת

לשכבת יב'

 

כניסת מיכל ורוני וילדר: לפלגים לכיתות ו'

החל מ-11:40

 

15

חופשת ל"ג בעומר

מבחן מסכם בלשון לשיפור ציון בית ספרי (30%)  המבחן יערך במלר"ת רוח, בשעות 09.00 עד 11.00

 

 

16

מבחנים:

ז3 ספרות

ז4 ,ז6 ומיקוד היסטוריה

ז5 תנ"ך

ז1 ערבית

ח' אנגלית משווה

ט' מפמ"ר מתמטיקה מפלס א+ב'

מתכונת ספרות

יב2

מתכונת יב' מחשבת ישראל

 

תגבור יב3 שיעור 3 מתמטיקה תמי

בגרות:

יב' בגרות מדעי המחשב

אירועים:

אוהל תרבות שכבת ח' שיעורים 1+2 לשתי כיתות

יא' תגבורים לשון/תנ"ך שיעורים 7+8

יא3 תגבור ספרות שיעורים 5+6

תוספת שיעורים 3-6 יב' מתמטיקה

17

 

מבחנים:

ח2,3,5 היסטוריה אבי,ארנון וטל

 

יא' אשכול א'

 

 

מתכונת

ספרות יב3+בודדים יא3 שיעורים 2+3

 

שיעורים 4+5 יב3 תגבור מתמטיקה

 

י' אשכול א'

 

 

אירועים:

אוהל תרבות לשכבת ח' שיעורים 1+2 לשתי כיתות

יא' סדנת פולין 16:00

 

יא' תגבור מתמטיקה שיעורים 3+4

 

יב' ריכוז מחשבת ישראל

שיעורים 5-8

 

18:00 ערב בוגרי אומנויות

 

18

מבחנים:

ז1 תנ"ך והשאר ערבית

ט6 תנ"ך

אירועים:

חצי יום-פסטיבל יערות מנשה לשכבות ט-י. 10:45-13:20

בגרות ביולוגיה יב' מעבדה

מתכונת יב' פיזיקה וג"ג

בגרות יב' עיצוב גרפי

י' מגמת חנ"ג - נסיעה לעכו כנס מגמות מחוז צפון

יא' תגבור מתמטיקה שיעורים 3+4

 

21

יא-יב לא לומדים לפני בגרות מתמטיקה

 

ח' ימ"י בגבעת

חביבה מסכם

י' תיאטרון יום מגמה

 

ביקור יסודיים

אצלנו -"עומרים "

 

צוות:

12:00 ישיבת מחנכות וסייעות כיתות מקדמות

חיסון כיתה ח4

 

יב3 מתמטיקה שיעורים 1-3 תגבור

יא3 מתמטיקה שיעורים 4-6

 

22

מבחנים:

ז1,3,5 היסטוריה

ז4 ,מיקוד ספרות

ז6 תנ"ך

ח' מיצ"ב פנימי מתמטיקה

ט' ימ"י מפגש מסכם בגבעת חביבה

 

ט3 תנ"ך,ט4 ג"ג

י' לשון שעות 08:30-11:30 מבחן מסכם

בגרות מתמטיקה יא-יב

10:30 מופע מחול ז-ח גליץ' בהזורע

 

צוות:

השתלמות בית ספרית 15:45

23

מבחנים:

ט1 תנ"ך

ט.מיקוד ספרות

י' אומנות פלסטית מבחן מסכם

יא' מוסיקה

ביקור יסודיים

אצלנו "-פלגים"

מתכונת אזרחות יב3שיפור ציון

ערב הורי ו' 18:00

תגבורים יא' לשון ותנ"ך שיעורים 1+2

תגבור יב' פסיכולוגיה שיעורים 1-3

שכבת י' ולפי הרשמה יא-יב -הצגה "המקרה המוזר של הכלב בשעת לילה" 20:30 בית החייל, ת"א

24

מבחנים:

ז' מבדק עמ"ית שיעורים 3+4 ?

ח1,2,3,4,5 ת.ישראל שלומי,אביב,שושן,

גיל,רינת

ח.מיקודים ספרות

ט5 היסטוריה?

י1 שלומי

 

אירועים:

פעילות של ט' מטעם חיל המודיעין באודיטוריום

 

תגבורים יא' לשון ותנ"ך - שיעורים 3+4

 

תגבור היסטוריה

יא3 שיעורים 4-6 ושיעורים 2+3 בספרות

תגבור יב3 אזרחות שיעורים 4-6

 

שיעורים 7+8 יב' מחשבת ישראל

25

מבחנים:

ז' אנגלית משווה חלק א'

ט' ערבית

י' ביולוגיה 5 יח"ל

בגרות פנימית יא' מחשבת ישראל

יא' יום מרוכז תרבות חזותית שיעורים 3-8

בגרות ערבית יב'

תגבור יב' פסיכולוגיה שיעורים 1-3

בגרות כלבנות יב3 מעשית שיעורים 2-4

תגבורים יא' לשון ותנ"ך שיעורים 3-5

תגבור היסטוריה יא3 שיעורים 2-4 וספרות שיעור 5?

*הרצאת שיננית:

שיעור 1 שכבת ט'

שיעור 2 שכבת ז'

שיעור 3 שכבת ח'

צוות:13:00-14:30מפגשי אביב מסכם

26/5 יום שישי-בגרות פרוייקט גמר תיב"ם יא-יב החל משעה 08:00

28

מבחנים:

ז' משווה אנגלית

חלק ב'

יא' תגבורים לשון:

יא3 שיעורים 2+3

יב3 תגבור 1-4 אזרחות

 

ח3 חיסון

 

סיור השתלמות בית ספרית החל על שעה תבוא הודעה

 

29

מבחנים:

ח' מיצ"ב פנימי מדעים

ט' משווה אנגלית

י' מדע לכל

י' בגרות פיזיקה תיב"ם

מתכונת:

יא' לשון ואחריה סדנת פולין החל משעה 08:30-12:30

(הסדנה בשעות13:00-16:00)

בגרות:

אזרחות יב'

30

חופשת שבועות

31

חופשת שבועות

 

 


למעלה הדפסה שלח RSS Bookmark and Share

חיפוש באתר
למידה משמעותית במגידו

ארמגדון


חדשות במגידו
(16/03/17)
שבוע התרמות
"על האחר ועל מה שחסר" - יוזמת שבוע התרמות בתאריכים 26-30.3.
לחצ\י לקישור בנושא


(14/02/17)
תמונות ממסע מגלים ארץ
לחצ\י לקישור בנושא


ארכיון חדשות


הסרטונים
כל הסרטים

סקר החודש
מה את/ה הולך/ת לעשות בחופש הגדול
לעבוד
להשתזף בבריכה / בים
להשלים תוכניות בטלויזיה
ללמוד
לטייל בעולם
להתבטל
כל הסקרים

מקיף אזורי - מגידו

כל הזכויות שמורות לאוריג`ין בע"מ פותח ע"י schooly אתרים לבתי ספר